edif. rua estrada

Edificios construidos na Rúa da Estada

Obra finalizada